กระแสไฟฟ้ารั่ว ในบ้านต้องทำอย่างไร

2778

กระแสไฟฟ้ารั่ว เกิดจากฉนวนที่ใช้ห่อหุ้ม ใช้พัน ใช้รองหรือใช้คั่นส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิดชำรุด หรือเสื่อมสภาพหรือค่าความเป็นฉนวนไม่มากพอ (ค่าความต้านทานไฟฟ้าไม่เพียงพอ) ทำให้จุดเหล่านั้นมีไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าจึงเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลขึ้น นอกจากนี้กระแสไฟฟ้ารั่วอาจเกิดจากส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าซึ่งไม่มีส่วนห่อหุ้ม หรือปกปิดไปอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสื่อไฟฟ้าก็เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้เช่นกัน

กระแสไฟฟ้ารั่ว

การตรวจสอบ และการสังเกต กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือไม่ทำได้ดังนี้

  1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้าน โดยไม่ต้องดึงคัทเอาท์หรือเบรกเกอร์ลง จากนั้นให้ลองสังเกตที่มิเตอร์ของที่บ้านว่าแผ่นจานภายในมิเตอร์นั้นหมุนหรือไม่ ถ้าแผ่นจานภายในมิเตอร์ยังหมุนอยู่ ให้ลองเช็คอีกรอบว่าปิดไฟทุกดวงภายในบ้านแล้วหรือยัง แต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคุณปิดไฟทุกดวงแล้ว แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น
  2. อย่าวางใจแม้มิเตอร์จะหยุดหมุน คุณอาจลองจดหมายเลขมิเตอร์และจดจำตำแหน่งแผ่นหมุนว่าหยุดอยู่ในตำแหน่งใด จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วกลับมาเช็คอีกรอบ ถ้าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น
  3. หากคุณไม่มั่นใจว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดในบ้านหรือเปล่า จะลองใช้ไขควงวัดไฟแตะไปที่เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้น หากมีแสงสีแดงปรากฏขึ้นที่ไขควง แสดงว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้น

จะป้องกันอันตรายจาก กระแสไฟฟ้ารั่ว ได้อย่างไร

การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ( ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนหรือที่ใช้ทั่วไป ) ทำได้ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะของสิ่งดังกล่าวและควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนที่เปียกแฉะ

2. หากจำเป็นต้องสัมผัส กับสิ่งดังกล่าวให้ใช้ไขควงเช็คไฟตรวจสอบจุดที่สัมผัสก่อน เมื่อพบว่าไม่มีไฟรั่วจึงสัมผัสหรือจับต้อง

3. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น เช่นแผ่นไม้แห้ง, แผ่นยาง, แผ่นพลาสติค เป็นต้น และให้ยืนบนฉนวนนั้นเมื่อต้องสัมผัสหรือจับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า

4. ใช้ระบบวงจรไฟฟ้าที่มีสายดิน โดยสายไฟที่ใช้จะเป็นแบบ 3 สาย มีสายดินเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้น และจะใช้สัญลักษณ์เป็นสายสีเขียว ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นแบบ 3 รู หรือ 3 ขา ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้ โดยกระแสไฟฟ้ารั่วจะไหลลงสายดิน และลงดิน

5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว หรือที่เรียกว่า เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ (RCBO หรือ RCCB) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดปริมาณไฟรั่ว เพื่อเตือนภัยและเป็นมาตรการเสริมจากสายดิน เพื่อให้มีการตัดไฟรั่วก่อนที่จะมีอันตรายกับระบบไฟฟ้าและมนุษย์

หากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ ก็สามารถแจ้งสายด่วน 1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตลอด 24 ชั่วโมงและที่สำคัญ ระหว่างที่รอช่างมาซ่อมแซมแก้ไข ก็ควรใช้ไฟอย่างระมัดระวัง หรือหยุดใช้หากไม่จำเป็น และควรแจ้งให้ช่างมาซ่อมในทันทีที่พบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือสงสัยว่ามีความขัดข้องเกิดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น